June 1, 2023

June, 2023 African Proverb of the Month
Learning has no end.
Sukuma (Tanzania) Proverb

Ng’wanangwa itashilaga. (Sukuma) Kujifunza hakuna mwisho. (Swahili) Il n’y a pas de fin à l’apprentissage  (French) Learning has no end. (English)       Sukuma( Tanzania,) […]
May 1, 2023

May 2023 African Proverb of the Month
Many are good but when I share my food with them, I feel bad.
Gusii (Kenya) Proverb

Abange nabaya bakaria kiane inkaigwa bobe. (Gusii) Ni vema kuwa wengi, ila ninaposhiriki nao chakula changu, najihisi vibaya. (Swahili) C’est bon d’être nombreux, mais quand je […]
April 1, 2023

April 2023 African Proverb of the Month
The grinder of sorghum sings to comfort herself .
Sukuma (Tanzania) Proverb

B’uli hiwe b’ugimbiligwa. (Sukuma) Ulioko kwenye jiwe huimbiwa (msagaji hujifariji kwa kuimba). (Swahili) La broyeuse de sorgho chante pour se consoler. (French) The grinder of sorghum […]
March 1, 2023

March 2023 African Proverb of the Month
Give the hoe to the hard working farmer; if you give to the lazy person he or she stands with it. .
Kalanga (Botswana, Zimbabwe and South Africa) Proverb

Bhadza gulu ipa nlimi, kupa simbe inoma nalo. (Kalanga) Jembe mpe mkulima mwenye bidii, unampa mvivu anasimama nalo. (Swahili) Donnez la houe au cultivateur qui travaille […]
February 1, 2023

February 2023 African Proverb of the Month
Stumbling is not falling but going forward.
Sukuma (Tanzania) Proverb

Ogwigumha idi gugwa aliyo ili guja bhutongi. (Sukuma) Kujikwaa si kuanguka bali ni kwenda mbele. (Swahili) Trébucher n’est;est pas tombé mais allé de alle de l’avant. […]
December 31, 2022

January 2023 African Proverb of the Month
A nice potato is never peeled
Sukuma (Tanzania) Proverb

Numbu ya wiza idapunzagwa. (Sukuma) Kiazi kizuri hakimenywi. (Swahili) Une bonne patate douce n’est jamais épluchée. (French) A nice potato is never peeled. (English)   Sukuma […]
December 1, 2022

December 2022 African Proverb of the Month
Blood is thicker than water .
Gikuyu (Kenya) Proverb

Thakame ne nditho gukera maii (Gikuyu), Damu ni nzito kuliko maji (Swahili). Le sang est plus épais que l’eau (French). Blood is thicker than water (English). […]
November 1, 2022

November 2022 African Proverb of the Month
Walk on a fresh tree, a dry one will break.
Bena (Tanzania) Proverb

Ugendalage uludodi, ulukafu luladenyeka. (Bena) Tembelea mti mbichi, mkavu utavunjika. (Swahili) Marcher sur un arbre frais, un arbre sec se cassera. (French) Walk on a fresh […]
October 1, 2022

October 2022 African Proverb of the Month
One hand does not raise a child.
Sukuma (Tanzania) Proverb

Unkono ugumo gudalelea ng’wana. (Sukuma) Mkono mmoja haulei mtoto. (Swahili) Une seule main, n’eleve pas l’enfant. French) One hand does not raise a child. (English)   […]