September 30, 2023

October, 2023 African Proverb of the Month
A dog that looks down is a thief..
Bena (Tanzania) Proverb

Imbwa ndavila pasi ye nyidzi. (Bena) Mbwa anayeangalia chini ndiye mwizi. (Swahili) Un chien qui baisse les yeux, est un voleur. (French) A dog that looks […]
August 31, 2023

September, 2023 African Proverb of the Month
When a single finger is cut, all the fingers will have blood.
Holoholo (DR Congo and Tanzania) Proverb

Munywe gumo gogukaleke giyase giyagwana mase. (Holoholo) Wakati kidole kimoja kinakatwa, vidole vyote vitakuwa na damu. (Swahili) Lorsqu’un seul doigt est blessé, les autres seront salis […]
August 1, 2023

August, 2023 African Proverb of the Month
Today is today whoever says tomorrow is a liar
Sukuma (Tanzania) Proverb

Ilelo ni lelo uyo agayombaga ntondo ali nongo. (Sukuma) Leo ni leo asemaye kesho ni muongo. (Swahili) Aujourd’hui, c’est aujourd’hui celui qui parle de demain est […]
July 1, 2023

July, 2023 African Proverb of the Month
A tree looks beautiful when it is far, but seen near it carries a lot of branches
Luba Katanga (DRC) Proverb

Buya kwa muci palampe pabwipi ke nsala. (Luba Katanga) Mti huonekana mzuri ukiwa mbali, lakini ukiuona karibu hubeba matawi mengi. (Swahili) Vue de loin, l’arbre est […]
June 1, 2023

June, 2023 African Proverb of the Month
Learning has no end.
Sukuma (Tanzania) Proverb

Ng’wanangwa itashilaga. (Sukuma) Kujifunza hakuna mwisho. (Swahili) Il n’y a pas de fin à l’apprentissage  (French) Learning has no end. (English)       Sukuma( Tanzania,) […]
May 1, 2023

May 2023 African Proverb of the Month
Many are good but when I share my food with them, I feel bad.
Gusii (Kenya) Proverb

Abange nabaya bakaria kiane inkaigwa bobe. (Gusii) Ni vema kuwa wengi, ila ninaposhiriki nao chakula changu, najihisi vibaya. (Swahili) C’est bon d’être nombreux, mais quand je […]
April 1, 2023

April 2023 African Proverb of the Month
The grinder of sorghum sings to comfort herself .
Sukuma (Tanzania) Proverb

B’uli hiwe b’ugimbiligwa. (Sukuma) Ulioko kwenye jiwe huimbiwa (msagaji hujifariji kwa kuimba). (Swahili) La broyeuse de sorgho chante pour se consoler. (French) The grinder of sorghum […]
March 1, 2023

March 2023 African Proverb of the Month
Give the hoe to the hard working farmer; if you give to the lazy person he or she stands with it. .
Kalanga (Botswana, Zimbabwe and South Africa) Proverb

Bhadza gulu ipa nlimi, kupa simbe inoma nalo. (Kalanga) Jembe mpe mkulima mwenye bidii, unampa mvivu anasimama nalo. (Swahili) Donnez la houe au cultivateur qui travaille […]
February 1, 2023

February 2023 African Proverb of the Month
Stumbling is not falling but going forward.
Sukuma (Tanzania) Proverb

Ogwigumha idi gugwa aliyo ili guja bhutongi. (Sukuma) Kujikwaa si kuanguka bali ni kwenda mbele. (Swahili) Trébucher n’est;est pas tombé mais allé de alle de l’avant. […]