August 1, 2017

August 2017 You milk someone else’s cow while watching the gate. Tachoni (Kenya) Proverb

  Okhama ing’ombe nolengela iketi. (Tachoni)
Ukikamua ng’ombe ya wenyewe huwe ukiangalia langoni. (Swahili)
Tu extrais la vache de quelqu'untout en regardant à la porte. (French)
You milk someone else’s cow while watching the gate. (English)

Tachoni (Kenya) Proverb