March 31, 2018

April 2018 No person can talk about hunger better than the one who suffered it. Taabwa (DRC, Tanzania and Zambia) Proverb

Kanzala kalanda wa kamwene. (Taabwa)
Huwezi ongea kuhusu njaa kama mtu ambaye alipitia hali hiyo.
(Swahili)
Personne peut parler de la famine que celui qui l’a souffert.
(French)
No person can talk about hunger better than the one who suffered it.
(English)

Taabwa (DRC, Tanzania and Zambia) Proverb