July 1, 2010

Jul. 2010: “A well developed bush cannot lack or miss a useful tree to be felled.” – Kamba (Kenya) Proverb

African Proverb of The MonthJuly 2010 Kakuthu kaneeyumba kayaa muti utemwa. (Kamba)Kichaka ambacho kimekua hakikosi mti wa kukatwa. (Swahili)­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Un buisson ne manque jamais un arbre utile à couper. […]